SYLVIA ﷯ LAKE, NY

a

Sylvia Lake Ice Out Dates 1938 - 2021

1938 .......... March 30

1939 ..........  April 26

1940 ..........  April 21

1941 ..........  April15

1942 ..........  April 5

1943 ..........  April 24

1944 ..........  April 23

1945 ..........  March 23

1946 ..........  March 22

1947 ..........  April 23

1948 ..........  March 27

1949 ..........  March 27

1950 ..........  April 18

1951 ..........  April 6

1952 ..........  April 6

1953 ..........  March 24

1954 ..........  April 8

1955 ..........  April 10

1956 ..........  April 21

1957 ..........  April 6

1958 ..........  April 13

1959 ..........  April 17

1960 ..........  April 16

1961 ..........  April 22

1962 ..........  April 21

1963 ..........  April 9

1964 ..........  April 13

1965 ..........  April 21

1966 ..........  April 9

1967 ..........  April 8

1968 ..........  April 1

1969 ..........  April 15

1970 ..........  April 17

1971 ..........  May 1

1972 ..........  April 29

1973 ..........  March 12

1974 ..........  April 15

1975 ..........  April 20

1976 ..........  March 27

1977 ..........  April 2

1978 ..........  April 18

1979 ..........  March 27

1980 ..........  April 7

1981 ..........  April 1

1982 ..........  April 22

1983 ..........  March 19

1984 ..........  April 12

1985 ..........  April 7

1986 ..........  April 1

1987 ..........  March 27

1988 ..........  April 4

1989 ..........  April 17

1990 ..........  March 23

1991 ..........  March 28

1992 ..........  April 20

1993 ..........  April 15

1994 ..........  April 16

1995 ..........  March 23

1996 ..........  April 10

1997 ..........  April 9

1998 ..........  March 31

1999 ..........  April 6

2000 ..........  March 25

2001 ..........  April 15

2002 ..........  March 9

2003 ..........  April 15

2004 ..........  April 13

2005 ..........  April 10

2006 ..........  March 31

2007 ..........  April 7

2008 ..........  April 10

2009 ..........  April 3

2010 ..........  March 26

2011 ..........  April 5

2012 ..........  March 16

2013 ..........  April 13

2014 ..........  April 15

2015 ..........  April 15

2016 ..........  March 24

2017 ..........  March 2

2018 ..........  April 16

2019 ..........  April 15

2020 ..........  March 26

2021 ........... March 28

Sylvia Lake Association: Preserving, Protecting, and Promoting the Welfare of Sylvia Lake Since 1968

SYLVIA ﷯ LAKE, NY
SYLVIA ﷯ LAKE, NY
SYLVIA ﷯ LAKE, NY